Onderwijslab010 geeft leraren de ruimte

Rotterdam is een jonge stad met veel talent. Onze leraren helpen dat talent verder te ontwikkelen. Zij maken dagelijks het verschil voor hun leerlingen. Dat zien we terug in betere onderwijsresultaten. Leidsters, leraren en schoolleiders vervullen een sleutelrol en bruisen van ideeën. Kennisuitwisseling? Samenwerking? Training van leraren? Een inspirerende leervorm of methodiek? Als jij ziet hoe dat anders en beter kan, geeft Rotterdam je met Onderwijslab 010 daarvoor nu alle ruimte.

Meer dingen doen, sámen met de Rotterdammers. Dat is wat burgemeester en wethouders willen. Daarom start het college met Citylab010 voor maatschappelijke vernieuwing, met dit jaar ruim drie miljoen euro. Onderwijslab010 maakt hiervan onderdeel uit met een half miljoen euro voor onderwijsvernieuwing in onze stad. Rotterdam gelooft in de kracht van goed onderwijs, voor kinderen, voor jongeren en voor de stad zelf. Goed onderwijs daagt uit, vormt, brengt talent tot ontwikkeling en maakt jongeren wendbaar en weerbaar op de arbeidsmarkt. Rotterdam heeft aantoonbare onderwijsinnovatiekracht. We willen deze kracht verder mobiliseren en gebruiken.

 

Onderwijslab010 helpt

Leraren, pedagogisch medewerkers en ouders hebben elke dag te maken met de schoolpraktijk. Juist daardoor hebben ze vaak concrete ideeën om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Maar bij de uitvoering van zo’n idee kunnen ze nogal eens op barrières stuiten. Onderwijslab010 kan helpen die barrières te nemen. Dat kan door budget beschikbaar te stellen of begeleiding te bieden bij het experimenteren ‘op de werkvloer’. Ook ondersteunt Onderwijslab010 bij de uitvoering om te zorgen dat een initiatief zo veel mogelijk effect heeft en ook op andere scholen bruikbaar is.

 

Voorbeelden van innovatie

Dat Rotterdamse leraren innovatief zijn, blijkt uit verschillende initiatieven.

 – Pedagogy of Excellence

Kun je succes regisseren? Achterstand ombuigen in voorsprong? Diversiteit en topprestaties met elkaar verbinden? Het kan! Bijvoorbeeld op een school met grote diversiteit, waar een succesvolle student mentor en ‘buddy’ is voor een groep leerlingen met eenzelfde etnische of culturele achtergrond. Zo zijn er meer voorbeelden, waarbij succesvolle studenten leerlingen met eenzelfde achtergrond op sleeptouw nemen, waardoor een inspirerende dynamiek ontstaat die leerlingen vooruit helpt. Het is een voorbeeld van hoe kleine dingen het grote verschil kunnen maken.

– Alledaags rekenen

Meesters en juffen van zo’n 25 basisscholen wilden een andere manier van leren ontwikkelen. De opdracht die ze zich stelden was om het leren te integreren met de dagelijkse praktijk van de kinderen. Als resultaat maken de leerlingen nu veel meer gebruik van spel en van alledaagse situaties, zowel in de les als thuis. De school is uitgebreid tot ‘thuis’ en het schoolse leren en spelend leren vloeien op een natuurlijke manier in elkaar over. Nu leren de kinderen op verschillende manieren en door de hele dag heen.

– Professionele leergemeenschap

Samen leren van elkaars ervaringen, over schoolgrenzen heen en dwars door denominaties. Docenten en schooldirecteuren op de zeven basisscholen in Hillesluis wilden dat in de praktijk waarmaken. Zij namen daarom het initiatief om in groepen van acht leraren bijeen te komen. Aan de hand van een specifieke vraag wisselen ze ervaringen en ideeën uit. Zo leren ze van elkaar en doen ze inzichten op die ze in hun school kunnen toepassen. Zij onderzoeken meteen de effecten in hun klassen en ook die delen ze met elkaar. Daarbij krijgen ze begeleiding van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Hogeschool Inholland.

 

 Beoordeling

Individuele onderwijsprofessionals en ouders kunnen ideeën bij Onderwijslab010 indienen. Maar dat kan ook in teamverband, bijvoorbeeld als team van collega’s of als groep van ouders. Het maakt niet uit bij welke vorm van onderwijs zij betrokken zijn: vve, basisschool, voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs. Een adviescommissie beoordeelt alle ingediende voorstellen en adviseert de gemeente of een idee ondersteuning krijgt van Onderwijslab010. In die commissie zitten onder meer leerlingen, leraren, wetenschappers, een deskundige met ervaring in innovatie en een vertegenwoordiger van FOKOR, de vereniging waarin Rotterdamse schoolbesturen samenwerken. Op basis van het advies van de commissie neemt de gemeente vervolgens een besluit.

 

Aansluiting bij ‘Leren Loont!’

Bij de beoordeling en besluitvorming gebruikt de adviescommissie een aantal criteria. Belangrijk is dat ingediende ideeën aansluiten bij de Rotterdamse onderwijsvisie. Die is door diverse partners en de gemeente ontwikkeld, en vastgelegd in ‘Leren Loont!’

‘Leren Loont!’ biedt vijf heldere thema’s voor onderwijsvernieuwing:

  • Een vliegende start voor elk kind
  • De beste leraren voor Rotterdam
  • Werken aan vakmanschap
  • Aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp
  • Kwaliteit door schoolontwikkeling

Verder geldt dat initiatieven moeten leiden tot een betere onderwijskwaliteit met een langdurig effect.

 

Start: nu!

Geïnspireerd? Aan het denken gezet? Al langer een idee in het hoofd dat vraagt om uitwerking? Onderwijslab010 geeft iedereen met hart voor onderwijs en voor kinderen de ruimte om te investeren in vernieuwing. In september beoordeelt de commissie alle ingediende plannen en direct daarop volgt de besluitvorming. Is er na deze ronde nog geld over, dan kunnen in oktober en november nieuwe plannen worden ingediend.

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.citylab010.nl/onderwijs. Daar lees je ook hoe je jouw initiatief kunt indienen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *