Hoe de coach de docent kan helpen

Johannes Visser, @JohVis, schreef vandaag op de Correspondent een artikel met als titel “Hoe de coach de docent buitenspel zet“. Hoewel ik Johannes Visser begrijp raakte zijn artikel mij, vandaar hierbij mijn reactie.

Om te beginnen, ook ik sta juist om de inhoud met veel enthousiasme voor de klas! Alleen met alleen maar de inhoud komen we er volgens mij niet meer. Johannes Visser wil geen coach zijn, ik wel! Het probleem begint bij het woord coach. Het wordt overal anders gebruikt. Als we alle docenten coach gaan noemen, zoals Johannes Visser volgens mij bedoelt en daarmee stoppen de vakinhoud over te dragen gaan we gedeeltelijk de verkeerde kant op. Naast het frontaal klassikaal overdragen van kennis zijn er natuurlijk wel meer werkvormen denkbaar. Echter de coach, als functie, bestaat ook naast de docent en samen halen we het beste in een student naar boven. We moeten oppassen dat de term coach niet tot verwarring gaat leiden.

57b4e152dd7d6b9e251065c1402169f7 Lees verder Hoe de coach de docent kan helpen

Wow! 220 aanmelding voor @Meetup010

In anderhalve week hebben 220 mensen zich aangemeld voor @Meetup010. Wow, wat een enthousiasme. Toen we begonnen op donderdag 5 februari hadden we nooit verwacht dat we dit aantal zo snel zouden halen. Nu jullie er zijn moeten we helaas de aanmeldingen sluiten. Je kan je nog wel aanmelden voor de reservelijst, als er plaatsen vrij komen laten we dat uiteraard weten. Aanmelden voor de reservelijst kan hier.

Nu de aanmeldingen gesloten zijn kunnen we wat zeggen over wie zich hebben aangemeld en uit welk type onderwijs. Lees verder Wow! 220 aanmelding voor @Meetup010

Wie zijn de mensen achter @Meetup010

Er is een emancipatiebeweging op
gang aan het komen in het onderwijs.
Drie scholen scholen nemen afscheid
van oude normen en modellen.

Op zondag 1 februari 20-15 zond VPRO de Tegenlicht aflevering uit: “De onderwijzer aan de macht. Onderwijsvernieuwing op drie vooruitstrevende scholen”.

In deze tijd van toenemende onzekerheid en verandering is het meer dan ooit van belang dat het onderwijs aansluiting vindt bij de maatschappelijke veranderingen. Waar veel scholen vasthouden aan een traditionele aanpak, zijn er ook scholen die een andere weg inslaan en op zoek gaan naar de vernieuwing. Lees verder Wie zijn de mensen achter @Meetup010